Analýzy

Analýza sociálnych médií

Získate prehľad o tom, ako sa o vašej značke, produktoch, konkurentoch či kľúčových témach vášho biznisu či segmentu diskutuje na sociálnych sieťach, blogoch a diskusných fórach.

Zistite, ako sa na sociálnych sieťach darí vašej značke, produktu či konkurencii

Či už na sociálnych sieťach sami komunikujete, alebo sa vaše mediálne aktivity uberajú iným smerom, analýza sociálnych médií bude pre vás v oboch prípadoch zdrojom cenných poznatkov. Získate prehľad o názoroch, postojoch a emóciách ľudí vo vzťahu k vašej značke tak, ako sa prejavujú v každodennej medziľudskej komunikácii. O vašej spoločnosti, produktoch, službách či skúsenostiach klientov sa totiž na sociálnych sieťach môže diskutovať, aj keď sami žiadny účet nevlastníte. Navyše, niekto z vašich konkurentov dosť pravdepodobne intenzívne využíva social media marketing a pre vás bude užitočné vedieť, s akými výsledkami. Pokiaľ, naopak, na sociálnych sieťach aktívne komunikujete, o to významnejšie pre vás budú poznatky o efektivite vašich kampaní a mediálnych krokov. Sociálne siete sú vyhodnocované profesionálnymi analytikmi, ktorých výstupy prinesú odpovede na rad otázok, ktoré sa pýtate.

Objednať službu

Výhody Analýzy sociálnych sietí od NEWTON Media

 • Individuálny prístup a časová flexibilita plne prispôsobená potrebám klienta
 • Precízne spracovanie výstupu skúseným analytických tímom s využitím moderných analytických postupov
 • Špičková kvalita spĺňajúca prísne štandardy medzinárodného profesionálneho združenia AMEC, ktorého je spoločnosť NEWTON Media členom

Otázky, na ktoré vám pomôže odpovedať Analýza sociálnych sietí NEWTON Media

Sociálne siete vyjadrujú a súčasne ovplyvňujú názory tak vašich aktívnych zákazníkov, ako aj médií. Spoluvytvárajú verejný i mediálny obraz a posúvajú sledované témy úplne novými a často ťažko predvídateľnými smermi. Ich analýza môže vrhnúť nové svetlo na výsledky mediálnej analýzy, ponúknuť nečakané súvislosti, odhaliť nové trendy, príležitosti, riziká. Pomôže vám zodpovedať napríklad otázky z týchto tematických okruhov:

Úspešnosť komunikácie na sociálnych sieťach

Na ktorých sociálnych sieťach a ako efektívne komunikujete? Na aký zverejnený obsah reagujú fanúšikovia?

Vzťah používateľov k značke, produktom, službám

Akú odozvu medzi spotrebiteľmi má váš výrobok, značka, predajňa alebo vaša kampaň? Nový reklamný spot? Čo sa im páči a čo im prekáža? Aké skúsenosti si navzájom vymieňajú?

Komunikácia konkurenčných spoločností

Ako sa darí na sociálnych sieťach vašim konkurentom? Aký ohlas získavajú ich výrobky a služby? Ako ste na tom pri vzájomnom porovnaní?

Kľúčové témy na sociálnych sieťach

Ako sa vyvíjajú témy podstatné pre vaše podnikanie? Napríklad téma, ktorá pre vašu firmu predstavuje riziko či, naopak, príležitosť? Kde, ako často a v akých súvislostiach sa spomína vaša firma, značka a vami sledované témy?

Rola influencerov

Kto sú najaktívnejší a najvplyvnejší diskutéri? Kto sú zástancovia či odporcovia? Prevažuje medzi nimi zhoda alebo rozpory?

Vývoj témy na sociálnych sieťach a v médiách

„Prelieva sa“ téma vášho záujmu medzi médiami a sociálnymi sieťami? Prechádza nimi súčasne? A s akými odlišnosťami?

Monitorované zdroje

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
 • YouTube
 • diskusné fóra
 • blogy
 • komentáre pod článkami


Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.