Monitoring

Monitoring sociálnych sietí

Ako sa o vás hovorí na Facebooku, Twitteri či na vplyvných blogoch? Odpoveď vám dá monitoring sociálnych sietí.

Cenné dáta pre váš biznis čerpané z prirodzenej medziľudskej komunikácie

Monitoring sociálnych sietí vám pomôže lepšie porozumieť tomu, čo ľudia chcú, aké problémy súvisiace s vaším odvetvím riešia, čo milujú a čo neznášajú. Sociálnymi sieťami, blogmi a diskusnými fórami denne preteká ohromný objem prirodzenej medziľudskej komunikácie. Monitoring NEWTON Media predstavuje prepracovaný nástroj, ako z tejto záplavy dát vyťažiť pre vašu spoločnosť informácie s vysokou hodnotou.

Objednať službu

Výhody Monitoringu sociálnych sietí od NEWTON Media

 • Monitoring pokrýva najrozšírenejšie sociálne siete v SR (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn), ale tiež blogy, diskusné fóra a komentáre pod článkami
 • Získate prehľad o tom, čo ľudia v súvislosti s vašou spoločnosťou, vašimi produktmi, konkurentmi či témami na sociálnych sieťach píšu
 • Sociálnu komunikáciu môžete sledovať v reálnom čase a okamžite reagovať na všetko, čo sa aktuálne deje
 • V prípade významnej zmienky o vašej spoločnosti dostanete upozornenie (alert) a môžete začať situáciu okamžite riešiť
 • Získate analytické nástroje, ktoré vám pomôžu detailne vyhodnotiť zachytené príspevky

Monitoring sociálnych sietí je užitočný nástroj, aj keď siete sami aktívne nevyužívate

Nie je podstatné, či je vaša spoločnosť na sociálnych sieťach sama aktívna. Ľudia o vás, vašej značke, produktoch, konkurentoch a témach komunikujú, či na sociálnych sieťach ste, alebo nie. Je dôležité, aby ste tejto komunikácii vedeli načúvať. Včas tak môžete odhaliť zárodky kríz a utlmiť ich skôr, než prepuknú. Na sociálnych sieťach môžete objaviť užívateľov, ktorí vás majú radi a začať s nimi spolupracovať ako s prirodzenými ambasádormi vašej značky. Zároveň pre vás dáta zo sociálnych sietí môžu byť nástrojom efektívneho crowdsourcingu a poslúžiť vám pri vývoji nových produktov a služieb, zlepšovaní tých súčasných alebo pri utváraní komunikačných kampaní.

Dáta z monitoringu môžu vylepšiť vaše aktivity na sociálnych sieťach

Pokiaľ sociálne siete využívate, bude monitoring plniť ešte rad ďalších užitočných funkcií. Na zmienky o vašej firme budete môcť okamžite reagovať, napríklad uviesť na pravú mieru zavádzajúce informácie, či poďakovať za pochvalu. V reálnom čase tiež budete môcť sledovať, aký dopad majú vaše komunikačné aktivity naprieč všetkými sociálnymi sieťami a na základe toho budete môcť svoju komunikáciu upraviť. Veľké množstvo analytických dát vám poskytne podklady pre dlhodobú stratégiu komunikácie na sociálnych sieťach.Kontaktný formulár

:
:
:
:
:

Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami zmieňovanými v kontaktnom formulári (povinné) 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom emailov o svojich produktoch o službách a zasielať vám marketingové informácie. Súhlas sa udeľuje do doby odvolania tohto súhlasu, max. však po dobu 2 rokov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  Adresát má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Captcha:

NEWTON Media

NEWTON Media, s.r.o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

+421 232 144 760 – sekretariát

+421 2 32 409 529 – fax 

obchodne@newtonmedia.sk

IČ: 44253320

DIČ: SK2022639795

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

 • Naša pobočka na Balkáne sa premenovala. Od polovice júna má v názve NEWTON Media.

  19. 6. 2017

LinkedIn

 • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

  Praha 4, 201-500 employees
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.