Spoločnosť NEWTON Technologies získala prvé miesto v súťaži Czech Contact Center Award

Nástroj NEWTON Speech Analytics (NSA) od spoločnosti NEWTON Technologies získal prvé miesto v súťaži Czech Contact Center Award####. Riešenie vytvorené na rozpoznávanie hlasu a prevodu do textu zasadené špeciálne do prostredia call centra Conectart, bolo ocenené ako najlepšie v kategórii Outbound ročníka na konferencii Call centra, ktorá sa konala 22. novembra 2017 v Prahe.

Víťazný projekt NSA výrazne uľahčuje a zrýchľuje prácu kontrolných pracovníkov call centra Conectart. Vďaka doslovnému prepisu a automatickej identifikácii tém a fráz môžu kontrolní pracovníci venovať pozornosť kľúčovým pasážam a môžu tak rýchlejšie ohodnotiť kvalitu hovoru. Riešenie zvládne prepísať a analyzovať nahrávku počas niekoľkých minút a funguje nielen pre češtinu, ale aj slovenčinu, poľštinu a ďalšie slovanské jazyky.

NEWTON Technologies, a.s. je česká spoločnosť, ktorá sa už 10 rokov špecializuje na riešenia využívajúce automatické rozpoznávanie reči a ďalšie hlasové technológie so zameraním na slovanské jazyky. In-house technológia je vyvíjaná spoločne s Technickou univerzitou v Liberci. Na základe spolupráce so sesterskou firmou NEWTON Media, spol. s.r.o. dochádza k pravidelnému upgradu slovníkov v programe.

NEWTON Speech Analytics je riešenie pre call centrá umožňujúce pomocou STT technológie prevod audio nahrávok do textovej podoby. Pomocou webového portálu sú výsledky prepisov demonštrované spoločne s vyhľadávanými kľúčovými slovami a ďalšími analýzami. Užívateľ má možnosť full textového vyhľadávania v prepisoch hovorov, možnosť kontroly nájdených preddefinovaných otázok, ďalej môže nahrávky hodnotiť, či sledovať analýzy nad týmito dátami.

Čítajte tiež

Engagement rate
Novinky

Enagagement rate v analýzach sociálnych sietí

Spoločnosť Newton Media zavádza v rámci analýz sociálnych sietí novú metriku – mieru zapojenia (engagement rate). Tá predstavuje číselné vyjadrenie ochoty fanúšikov venovať čas danej značke. Vychádza

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!