AMEC Summit 2015 sa uskutoční 3. a 4. júna 2015

V dňoch 3. a 4. júna 2015 sa uskutoční AMEC Stockholm Summit 2015, už 8. ročník najväčšieho medzinárodného stretnutia zaoberajúceho sa meraním a vyhodnocovaním efektivity komunikácie.#### Aktuálny ročník nesie názov Winning the Game – from local silos to global intergration a je venovaný problémom a výzvam, ktorým čelia značky, ktoré chcú vstúpiť na globálny trh. Počas dvoch dní sa v panelových diskusiách predstaví viac ako 50 […]

Poďme na to!