ESG: udržateľné a zodpovedné podnikanie v médiách prezentujú hlavne banky, finančné a audítorské spoločnosti a maloobchod

Spoločensky zodpovedné a udržateľné podnikanie sa stáva čoraz výraznejším trendom v svetovej ekonomike a zároveň neoddeliteľnou súčasťou PR aktivít jednotlivých firiem a spoločností. To sa odrazilo aj na rastúcom záujme slovenských médií o danú problematiku, keďže medializácia pojmu ESG narástla v uplynulom roku takmer trojnásobne oproti ročnému priemeru za posledných 5 rokov. Dodržiavanie zásad spoločenskej zodpovednosti a trvalá udržateľnosť sa stávajú pre firmy […]

Poďme na to!