Vizibilita loga,

ktorá vám dá zmysel

Sponzoring je jedným z účinných nástrojov, ako spojiť vašu značku s hodnotami, ktoré sú pre rôzne udalosti, osobnosti alebo objekty charakteristické. Vizibilita loga vám pomôže vyhodnotiť, akú mediálnu hodnotu vám sponzorstvo prináša a či je pre vás takýto druh investície skutočne efektívny. Ak si kladiete otázky či bolo logo v médiách dostatočne viditeľné, koľko ľudí mohlo značku vidieť a akú hodnotu vám viditeľnosť značky priniesla, radi vám dáme odpovede.

Predbežný prehľad

Sledujte vizibilitu loga priebežne počas konania sponzorovanej udalosti. Vaše logo odsledujeme na akýchkoľvek nosičoch vo vybraných televíznych reláciách, na fotografiách v tlači a online. Zistíte, ako si vaša značka aktuálne vedie a môžete si tiež porovnať alokáciu nosičov a ich efektivitu. V prehľade nájdete jednotlivé výseky z televíznych relácií a skeny z printov alebo z web stránok, v ktorých bolo logo viditeľné.

Porada u stolu venku
Kolegove resi u notebooku

Mediálna hodnota sponzoringu

Aby bola mediálna hodnota sponzoringu vyčíslená čo najpresnejšie, používame komplexný súbor faktorov, ktoré vstupujú do procesu hodnotenia. Od celkového času zobrazenia značky cez počet divákov konkrétnej televízie až po váhu nosičov či jasnosť viditeľnosti značky alebo loga. Budete vedieť, či reálna mediálna hodnota, ktorú vám sponzorstvo prinieslo, splnila vaše očakávania. V horšom prípade môžete zistiť, že finančné prostriedky vynaložené na sponzorstvo boli vyššie ako hodnota mediálneho priestoru, ktorú ste zaň získali.

Vizibility report

Po skončení podujatia alebo sezóny vám pripravíme prehľadný report,
v ktorom nájdete komplexné zhodnotenie mediálnych výstupov, reklamných nosičov a ich umiestnenia, viditeľnosť loga a iné, aby ste do budúcna mohli pripraviť lepšiu pozíciu pre vašu značku.

Porada v zasedaci mistnosti
Dashboard nase nastroje

Naše aplikácIe

Našim cieľom v NEWTON Media je poskytovať to najlepšie čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. K potrebným informáciám a analýzam sa tak dostanete odkiaľkoľvek vďaka našej aplikácii N1, s ktorou môžete pracovať na webe alebo mobilných zariadeniach. Využiť môžete aj naše aplikácie pre automatické prepisy a editáciu nahrávok alebo, naopak, diktovanie. Vďaka neustálemu vývoju technológií sa aj do budúcna môžete tešiť na ďalšie aplikácie pre zmysluplnú prácu s mediálnymi dátami.

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!