Zákaz nedeľného predaja: Čo si myslia Slováci?

zákaz nedeľného predaja

Zákaz nedeľného predaja sa dostal aj na program 8. schôdze parlamentu.  Na sociálnych sieťach však horúca debata o zatvorených obchodoch v nedeľu prebieha už celý mesiac. V čase ekonomickej recesie tak pribudla ďalšia polarizujúca téma. Spoločnosť sa opäť delí na skupinu „za“ a „proti“. Ukazuje sa, že Slováci na Facebooku sa v máji viac prikláňali k zatvoreniu obchodov. Analýza bola spracovaná na vzorke 1 265 komentárov.

Zatvoriť!

Najväčšiu skupinu argumentov (62 %) v prospech zatvorených nedelí tvorili jednoduché odpovede „som za“ alebo „zatvoriť“ bez uvedenia dôvodu. Do tejto skupiny sme zaradili aj vyjadrenia, v ktorých diskutujúci svoj postoj argumentovali tým, že zákaz funguje aj v Rakúsku a v Nemecku, tak si naň zvyknú aj Slováci. Často sme sa stretli aj s porovnávaním s obdobím komunizmu, kedy sme to zvládli, tak prečo nie aj teraz.

V nedeľu sa „nedelá“

Hodnoty ako náboženstvo či rodina boli najčastejšie používaným argumentom ľudí podporujúcich voľné nedele. Tvrdia, že nedeľa je dňom rodiny a oddychu a nie nákupov. Niektorí sa odvolávali aj na Bibliu, podľa ktorej aj „pán Boh v nedeľu odpočíval“.

Robiť sa neoplatí

Príplatky vo výške 100 % mzdy nie sú, podľa niektorých, náhradou za voľnú nedeľu. Mnohí tvrdili, že predavačkám to do domácej kasy veľa neprinesie, ale naopak, len zbytočne minú peniaze na cestu. Ozvali sa aj samotné predavačky, ktoré sa sťažovali na zlé pracovné podmienky, nepríjemných zákazníkov či na nízke mzdové ohodnotenie. Väčšina však komunikovala, že „aj predavačky si zaslúžia voľno a oddych“.

Ekonomiku to nezachráni

Najmenej argumentov padlo zo skupiny ekonomických otázok. Podľa užívateľov sociálnej siete Facebook má nedeľný predaj v maloobchode len minimálny vplyv na ekonomiku Slovenska a zisk obchodníkov. Ekonomické argumenty za zatvorenie sa tiahli aj líniou odsúdenia súčasného kapitalizmu či zahraničných obchodných reťazcov.

Pre zväčšenie kliknite na infografiku.

Nechajte otvorené!

Zatvorené nedele si podľa komentárov na Facebooku nevie predstaviť 35 % užívateľov. Svoj nesúhlas najčastejšie vyjadrili jednoduchým „otvoriť“ alebo „som proti“. Reakcie bez argumentov však tvorili len necelých 30 % zo všetkých odpovedí.

Nekážte mi, ako mám žiť!

Aj odporcovia zatvorených nedelí sa najviac stavali za svoje hodnoty a svetonázor. Podľa nich v slobodnej spoločnosti nie je možné, aby jedna skupina ľudí diktovala druhej, ako má tráviť svoj voľný čas. V pozadí zatvorených obchodov v nedeľu videli mnohí Cirkev, voči ktorej mali odmietavý postoj.

Predavačky si polepšia

Opačný pohľad na nedeľné príplatky zastávajú tí, čo by sa radi vybrali v nedeľu nakúpiť. Tvrdia, že si takto môžu predavačky prilepšiť a mnohé chcú v nedeľu pracovať. Okrem predavačiek pracujúcich na plný úväzok sa spomínali aj študenti, ktorí si práve cez víkendy privyrábajú na štúdium. Argumentom so sociálnym rozmerom bolo aj tvrdenie, že predavačky nie sú jediné, ktoré musia v nedeľu robiť. Takýto zákaz by bol diskriminačný.

Podpora ekonomiky

Ekonomickými argumentmi sa odporcovia zákazu oháňali dvakrát viac ako jeho zástancovia. Podľa mnohých nie je koronakríza vhodným obdobím na zatváranie, ale naopak, ekonomiku treba naštartovať. Často sa spomínalo prepúšťanie alebo výpadok príjmov do štátnej aj rodinnej kasy. Ako ekonomický argument sme chápali aj komentár, podľa ktorého by si mal s touto otázkou poradiť samotný trh.

To, či ostanú obchody v nedeľu otvorené alebo zatvorené, je v rukách našich zákonodarcov. Odborári aj Zväz obchodu by sa výnimočne zhodli  na zatvorení brán nákupných centier. Argumentujú tvrdením, že na maloobchodnom predaji nezávisia ľudské životy a ani predajcovia neprídu o svoj zisk, nakoľko si zákazníci rovnaký tovar môžu nakúpiť v iné dni. Varovný prst však zdvíhajú ekonómia z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), podľa ktorých by to spôsobilo zníženie zamestnanosti, zníženie čistej mzdy dotknutých zamestnancov a nižší výber DPH.

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!