TOP „trojka“ najcitovanejších analytikov za rok 2017

Spoločnosť NEWTON Media každoročne zostavuje rebríček najcitovanejších analytikov v médiách a ani rok 2017 nie je v tomto smere výnimkou. V tohtoročnej analýze sme analytikov rozdelili do piatich kategórií podľa tém, ku ktorým sa štandardne vyjadrujú, resp. oblastí, v ktorých ich médiá citujú najčastejšie. Medializáciu týchto osobností sme sledovali v kategóriách: politickí analytici, ekonomickí a finanční analytici, bezpečnostní analytici a sociológovia. Z každej kategórie sme vytvorili rebríček Top 3 odborníkov. Pozreli sme sa aj na to, nakoľko sú tieto osoby aktívne v diskusiách či rozhovoroch a či publikujú, resp. nepublikujú vlastné autorské texty.

Politickí analytici

Média v roku 2017 najviac citovali vyjadrenia politického analytika Jána Baránka z agentúry Polis Slovakia (246-krát). Pomerne často sa zúčastňoval diskusií na TA3 a poskytoval rozhovory, najmä pre denník Plus jeden deň. Na druhé miesto sa zaradil politológ Grigorij Mesežnikov, ktorý v minulosti, v jednom z rozhovorov pre denník SME, uviedol, že sa v médiách vidí nerád. To sa odráža aj na jeho účasti v diskusných reláciách a na poskytovaní rozhovorov, ktorých celkové číslo je oproti číslam ostatných dvoch kolegov z rebríčka približne o tretinu nižšie. Zo všetkých monitorovaných politických analytikov však publikoval najviac vlastných článkov, konkrétne v denníku SME (11) a Denníku N (2). Trojicu dopĺňa Jozef Lenč, politológ UCM, citovaný 107-krát. Viac ako publikovanie autorských článkov (1) preferuje diskusiu v rozhlase a televízii, o čom svedčí jeho vystupovanie v reláciách na Rádiu Slovensko (8), Dvojke (5) a TA3 (6).

Ekonomickí a finanční analytici

Vladimíra Baláža možno považovať za najaktívnejšieho analytika tejto kategórie. Ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied bol nielenže najviac citovaný (151-krát), ale taktiež  publikoval najviac článkov. A to najmä v denníku SME (22) a Denníku N (12). Rovnako je pravidelným hosťom relácií Ekonomika a K veci na TA3. Ďalším aktívne publikujúcim bol analytik INESS Martin Vlachynský, citovaný 118-krát. Jeho články boli zverejnené najmä v Hospodárskych novinách (23) a potom aj v Denníku N (4). Tretí za rok 2017 skončil Pavel Škriniar z portálu Finančná hitparáda. Ten bol v médiách citovaný 122-krát, no nebol autorom žiadneho vlastného článku. Do analýzy neboli zahrnutí bankový analytici, ktorí by mohli ovplyvniť poradie v rebríčku.

Bezpečnostní analytici

S výrazným náskokom oproti ostatným dvom kolegom sa na prvom mieste v rebríčku bezpečnostných analytikov umiestnil Jaroslav Naď zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, ktorý bol citovaný 287-krát. Ak by sme nebrali do úvahy zvolené kategórie, stal by sa v celkovom hodnotení najcitovanejším analytikom roku 2017.

Na druhom mieste sa s počtom 100 citácií umiestnil Milan Žitný. Počas roka diskutoval najviac v relácii Téma dňa na TA3 (5-krát), najmä o zahraničných témach. Tretí umiestnený, Dušan Fischer zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SPFA), bol síce citovaný najmenej, ale zato sa diskusných relácií zúčastnil najčastejšie (27-krát) a z trojice uverejnil najviac autorských článkov (3).

Sociológovia

Možno povedať, že zo všetkých kategórií boli sociológovia citovaní najmenej. Prvé miesto s počtom 101 citácií patrí Martinovi Slosiarikovi z agentúry Focus. Ako druhá sa umiestnila Zuzana Kusá zo SAV (73-krát). Zaujímavé je, že je to jediná žena, ktorá sa v celkovom hodnotení naprieč rebríčkami dostala do Top 3. Takmer všetky svoje články uverejnila v denníku Pravda (4). Najviac publikujúcim sociológom je Fedor Gál, ktorého články vydal Denník N (25).

Ak by sme nebrali ohľad na tematické okruhy a poradie určili na základe celkového počtu citácií, diskusií a článkov, poradie uvedených analytikov by bolo nasledovné:

Metodika

Relevantné príspevky predstavujú tie, ktoré obsahujú vyjadrenie analytika. Za relevantné sa nepovažujú tie príspevky, v ktorých je meno konkrétneho analytika, resp. odborníka len spomenuté, kde sa autor nevyjadruje k problematike či odbornej téme, alebo sa vyjadruje v mene spoločnosti, v ktorej pôsobí. V prípade finančných a ekonomických analytikov neboli do analýzy zahrnutí bankoví analytici. Za citáciu sa nepovažuje účinkovanie analytika v televíznych a rozhlasových diskusných reláciách, článok obsahujúci výlučne rozhovor s analytikom, ani vlastný článok. Tieto príspevky sú radené do samostatnej sekcie: rozhovor/diskusia a autorské články. Za autorské články sa považujú tie, v ktorých je analytik uvedený ako autor.

Zoznam sledovaných analytikov/odborníkov: Ján Baránek, Eduard Chmelár, Miroslav Kusý, Rastislav Tóth, Peter Horváth, Tomáš Nagy, Grigorij Mesežnikov, Michal Horský, Jozef Lenč, Samuel Abrhám, Pavol Jusko, Martin Reguli, Juraj Marušiak, Pavel Škriniar, Maroš Ovčiarik, Peter Voštinár, Marián Búlik, Matúš Jančura, Jakub Rosa, Peter Bukov, Kamil Boros, Ronald Ižip, Jaroslav Naď, Andor Šándor, Juraj Krúpa, Juraj Zábojník, Milan Žitný, Lukáš Dyčka, Mário Nicolini, Ivo Samson, Martin Dubéci, Dušan Fischer, Daniel Prokop, Eva Gallová, Fedor Gál, Jarmila Filadelfiová, Ľubomír Falťan, Magdaléna Piscová, Marcela Šarvajcová, Marianna Mrva, Martin Slosiarik, Michal Vašečka, Milan Zeman, Miloslav Bahna, Monika Čambáliková, Oľga Gyarfášová, Pavel Haulík, Richard Filčák, Róbert Klobucký, Roman Džambazovič, Silvia Miháliková, Silvia Porubänová, Stanislav Buchta, Zora Bútorová, Zora Palová, Zuzana Kusá, Juraj Karpiš, Ľudovíta Ódor, Vladimír Baláž,  Juraj Kotian, Martin Vlachynský, Peter Goliáš.

Zoznam sledovaných médií: Jednotka, Dvojka, TA3, TV Markíza, TV JOJ, Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Expres, Rádio Viva, Rádio FM, Rádio Lumen, Denník N, Hospodárske noviny, Nový čas,  Plus 7 dní, Plus jeden deň, Pravda, SME, Trend, Týždeň.

Čítajte tiež

Locdown ilustracny obrazok
Analýzy

Lockdown Rakúsko vs. Slovensko

Prešiel už viac ako týždeň od zavedenia tvrdého lockdownu v Rakúsku a zažívame ho už aj na Slovensku. Dve krajiny, dva lockdowny a niekoľko rozdielov. Zhrnuli sme hlavné:

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem vyslovený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosti NEWTON Media, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 44253320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  53163/B v rozsahu uvedenom v tomto konkrétnom formulári, t.j. výlučne pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať (napr. emailom na adresu gdpr@newtonmedia.sk alebo písomne na našu adresu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje do doby vyriešenia týchto požiadaviek alebo do odvolania tohto súhlasu. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť NEWTON Media, spol. s.r.o. Okrem iného máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo byť informovaný o spôsobe spracovania osobných údajov, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov v rozpore so zákonom. Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a bude s nimi nakladané dôverne.

Zavrieť

Poďme na to!